Historien om Kempe och andra heders-knyfflar som bidragit till herrgårdens utveckling

Aldrig i sin vildaste fantasi kunde väl träpatronen Johan Carl Kempe ha föreställt sig att det herresäte han uppförde år 1853 skulle utvecklas till den moderna konferensanläggning som Söråkers Herrgård är i dag. Undrar vad han skulle tycka egentligen om han fick ta del av dagens verksamhet i herrgården? Vi tror att han skulle känna stolthet.

Det arv vi har att förvalta präglas då som nu av företagsamhet, framtidstro och växtkraft. Då ett hem värdigt en träpatron och hans familj. I dag ett offentligt rum för möten, trivsel, avkoppling och odlandet av nya kunskaper.

Träpatron med handlingskraft anlade herrgården.

Johan Carl Kempe var en kraftfull man. Han drog sig inte för hårt kroppsarbete, besvärliga resor eller långa dagar på firmans kontor. En ovanlig rörlighet, handlingskraft och vigör präglade hans gärning. Fortfarande vid god vigör gifte han sig med sin tredje fru vid femtio års ålder. Totalt fick J.C. Kempe tretton barn.

Hans rättskänsla och hederlighet som affärsman var höjda över alla tvivel. Och han hade näsa för affärer, hans norrländska trävaruintressen blev en del av grunden för den blivande Mo och Domsjö-koncernen.

Under de sju år familjen Kempe bodde på Söråkers Herrgård anlades ett orangeri, köksträdgårdar och en så småningom mycket imponerande granhäck.

Herrgårdsparken växte fram under jägmästarens förvaltning.

När överjägmästare Axel Fredrik Kjellerstedt och hans familj köpte den vackra herrgården med trädgårdar och jordbruk flyttade de in med en stor stab av pigor, drängar och övrigt tjänstefolk. Under den tid Kjellerstedt ägde och förvaltade egendomen påbörjades anläggningen av den stora herrgårdsparken och det berättas att kung Oscar II planterade en avenbok här.

Flotta fester när grosshandlaren höll hov.

Söråkers Herrgård förvärvades vid Axel Fredrik Kjellerstedts bortgång 1907 av grosshandlaren Algot Löfgren. Denne hade genom framgångsrika affärer inom rederi- och trävarubranschen blivit mångmiljonär och herrgården blev under en tid känd för sina flotta fester. Som arbetsgivare var herr Löfgren mycket omtyckt. Som enskild person vänfast och vinnande.

När tiderna förändrades dramatiskt, till stor del beroende på råvarubrist, och Löfgren tvingades sälja fastigheten slöts cirkeln. Seth Kempe, sonson till J.C. Kempe, köpte fastigheten.

Donation från Norrlandspatriot lade grunden till trädgårdsskola.

Seth Kempe var Norrlandspatriot med ljus tro på det norrländska jordbrukets möjligheter. Genom anläggning av försöksfält och anställning av agronomer i syfte att experimentera fram ändamålsenliga utsäden för norrländska förhållanden bidrog han till utvecklingen av stråstyva, halmrika havresorter. Kempe var också väl medveten om sitt sociala ansvar och skydde inte kostnader när det gällde att minska sina anställdas risker för ohälsa och olycksfall. Han hjälpte med stor generositet enskilda, principiellt i första hand norrlänningar, och institutioner under förbehåll att hans namn inte skulle nämnas.

Kort efter att ha köpt Söråkers Herrgård donerade han den till staten tillsammans med en ansenlig summa pengar med avsikten att fastigheten skulle utgöra centrum för en trädgårdsskola. En idé som realiserades 1932.

Norrlands Trädgårdsskolas verksamhet fortgick fram till mitten av 1960-talet och under drygt tre decennier upptog skolan stora delar av markområdena i centrala Söråker. Över femtio mer eller mindre exotiska träd och buskar i herrgårdsparken vittnar i dag om trädgårdsskolans verksamhet.

Död träpatron påverkade herrgårdens utveckling till stiftsgård.

Tro det eller ej: Trots att han varit död i nästan ett sekel fick J.C. Kempe möjlighet att påverka Söråkers Herrgårds utveckling till Stiftsgård i slutet av 1960-talet, maken till handlingskraft får man leta efter. Ett betydande stöd från Stiftelsen J.C. Kempes minne och AMS bidrog till genomförandet av en omfattande renovering av herrgården med flyglar samt nybyggnad av matsal och gästavdelning. Stiftsgården invigdes den 1 juni 1971.

Historia möter nutid i dagens moderna konferensanläggning.

Vi knyter ihop säcken och förvaltar med omsorg arvet efter ett gäng handlingskraftiga hedersknyfflar som alla på sitt sätt bidragit till utvecklingen av Söråkers Herrgård. Historia möter nutid i en modern konferensanläggning med rum för företagsamhet, framtidstro och växtkraft. Söråkers Herrgård ger förutsättningar för odlandet av nya kunskaper och utveckling, trivsel, avkoppling samt näring för kropp och själ. Ägare är i dag Folkets Hus & Park.

Konferens & möten

Effektiva möten och konferenser i personlig och lugn omgivning med närhet till Sundsvall, Härnösand, Timrå samt Midlanda flygplats.

Läs mer / boka

Hotell & paket

Vi bäddar för välbefinnande och har rum för allt från affärslogi och konferenser till bröllop och fest. Välkommen vem du än är.

Läs mer / boka

Bröllop & fest

Dukat för bröllop och ögonblick att minnas. Hos oss firar du dop, bröllop, födelsedagar och andra högtider i en unik miljö med en historisk inramning.

Läs mer / boka